Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Меню
Профил
Език

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Шаламандови ООД (наричан по-долу shalamandovi.com ) и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.shalamandovi.com

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.shalamandovi.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на shalamandovi.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 

“НИЕ”, “ШАЛАМАНДОВИ ООД”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава Шаламандови ООД  - дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. Георги Скрижовски №29; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 101718499.

 


 • Условия за използване 


 

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че shalamandovi.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които shalamandovi.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

 


 • Регистрация


 

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна и само за пазаруване чрез онлайн магазина. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Ако желае Потребитела може да направи поръчка и като Гост. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, който се намира ТУК

За целите на използване на Сайта на shalamandovi.com , Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, shalamandovi.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и shalamandovi.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извърпена във връзка с получената от потребителя информация.

 


 • Цени и срокове на доставка


Всички представени в сайта цени са в български лева и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно. Те са валидни единствено и само към момента на публикуването им, shalamandovi.com си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма . Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви (в случай, че доставката е до офис на куриераПотребителя получава 15% отстъпка от цената на доставката) е в рамките на от 2 до 7 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

 • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Всички стоки, отбелязани със лого "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА"  се доставят за сметка на shalamandovi.com, с куриерска фирма ИНТЕРЛОГИСТИКА, в случай, че желаете доставка с друг куриер, то доставката е за ваша сметка по текущите цени на съответния куриер!

Срокът на доставка е от 2 / два/ до 7 /седем/ работни дни (в зависимост от складовите наличности и локацията)  след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

 

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на shalamandovi.com и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др)  получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на shalamandovi.com и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, shalamandovi.com задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

 • Договор и плащане

 

Договорът за продажба от разстояние между shalamandovi.com и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на shalamandovi.com .

Потребителя може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: Наложен платеж - плащане на куриера при доставка; или Банков превод - авансово плащане по банков път Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ШАЛАМАНДОВИ ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, shalamandovi.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, shalamandovi.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, shalamandovi.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на shalamandovi.com , цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

 • Отказ от закупена стока 

 

На основание чл. 55, ал.1 Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 1.Потребителят предварително да попълни формуляр за рекламации, посочен в началната страница на Сайта, най отдолу, линк "Рекламации" , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. 2. Стоката да бъде върната по куриерска фирма (до офис Сандански). 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от ШАЛАМАНДОВИ ООД защитни стикери. 4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ШАЛАМАНДОВИ ООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ШАЛАМАНДОВИ ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

 

 • Гаранционно обслужване

 

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ШАЛАМАНДОВИ ООД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове. Документацията, която я придружава е касова бележка, удостоверяваща покупката и/или фактура, издавана при желание на клиента. При повреда можете да се обърнете към най-близкия сервиз посочен в гаранционната карта. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на ШАЛАМАНДОВИ ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

 

 • Други

 

Предоставените препратки на shalamandovi.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от shalamandovi.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта на shalamandovi.com настоящите Общи условия не се прилагат. Shalamandovi.com не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на ШАЛАМАНДОВИ ООД и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия shalamandovi.com информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и shalamandovi.com не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.


shalamandovi.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. shalamandovi.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани чрез формата за
контакт в Сайта, на е-майл - office@shalamandovi.com, или на телефон 0899 197 304, в рамките на работното време: от 9:00 до 19:00 часа, от понеделник до събота.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. shalamandovi.com не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
При използване на Сайта на shalamandovi.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство. 

 

 

Харесайте ни

 

Най-продавани продукти

Real Time Web Analytics