Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Доставка


  • Цени и срокове на доставка


Всички представени в сайта цени са в български лева и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно. Те са валидни единствено и само към момента на публикуването им, shalamandovi.com си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви (в случай, че доставката е до офис на куриера,  Потребителя получава 15% отстъпка от цената на доставката) е в рамките на от 2 /два/ до 7 /седем/ работни дни (в зависимост от складовите наличности и локацията), след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Ако даденият продукт е със статус "По заявка" или НЕ Е наличен в нашия склад срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.


 

ВАЖНО!! Всички пратки се изпращат със застраховка и куриерът е длъжен да Ви изчака, за да проверите състоянието на опаковката и уреда. Проверката се свежда до преглед на външния вид на пратката и не е възможно продуктът да се включва и тества.

shalamandovi.com не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Стоките се доставят на получателите до входа на сградата.

 

 

  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Всички стоки, отбелязани със лого "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА"  се доставят за сметка на shalamandovi.com, с куриерска фирма ИНТЕРЛОГИСТИКА, в случай, че желаете доставка с друг куриер, то доставката е за ваша сметка по текущите цени на съответния куриер!. 

Срокът на доставка е от 2 / два/ до 7 /седем/ работни дни (в зависимост от складовите наличности и локацията)  след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

 

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на shalamandovi.com и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др)  получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на shalamandovi.com и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, shalamandovi.com задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

  • Договор и плащане

 

Договорът за продажба от разстояние между shalamandovi.com и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на shalamandovi.com .

Потребителя може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: Наложен платеж - плащане на куриера при доставка; или Банков превод - авансово плащане по банков път Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ШАЛАМАНДОВИ ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, shalamandovi.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, shalamandovi.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, shalamandovi.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на shalamandovi.com , цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. 

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

  • Отказ от закупена стока 

 

На основание чл. 55, ал.1 Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 1.Потребителят предварително да попълни формуляр за рекламации, посочен в началната страница на Сайта, най отдолу, линк "Рекламации" , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. 2. Стоката да бъде върната по куриерска фирма (до офис Сандански). 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от ШАЛАМАНДОВИ ООД защитни стикери. 4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ШАЛАМАНДОВИ ООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ШАЛАМАНДОВИ ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

 

 

 

Страница на Комисия за Защита на Потребителите

 

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

Харесайте ни

 

Най-продавани продукти

Real Time Web Analytics