Количка

0 артикула

Нов енергиен етикет за перални

През месец ноември 2020 г. във всички държави от Европейския съюз ще стартира поетапното въвеждане на нови енергийни етикети за продукти, свързани с енергопотреблението. Новият етикет цели да улесни потребителите при избора на покупка и да ги насърчи да предпочетат по-енергийно ефективен уред чрез предоставянето на лесно възприемчива и по-ясна информация за консумацията на енергия и други ресурси спрямо съществуващия досега етикет.

Нов енергиен етикет за перални машини  
                                      

С преработения енергиен етикет се представят някои нововъведения в съдържанието:

По принцип на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията перални машини. Наличните класове на енергийна ефективност ще варират от A до G.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а съответно за един цикъл и за 100 цикъла.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  •  Енергийно потребление, определено като среднопретеглена консумация за 100 цикъла
  •  Обявен капацитет за програма „Еко 40-60“
  •  Среднопретеглена консумация на вода за 1 цикъл
  •  Шумови емисии само за центрофугиране, не за пране; допълнителна информация за класа на излъчвания шум
  •  Времетраене на програмата „Еко 40-60“Real Time Web Analytics