Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Нов енергиен етикет за перални

През месец ноември 2020 г. във всички държави от Европейския съюз ще стартира поетапното въвеждане на нови енергийни етикети за продукти, свързани с енергопотреблението. Новият етикет цели да улесни потребителите при избора на покупка и да ги насърчи да предпочетат по-енергийно ефективен уред чрез предоставянето на лесно възприемчива и по-ясна информация за консумацията на енергия и други ресурси спрямо съществуващия досега етикет.

Нов енергиен етикет за перални машини  
                                      

С преработения енергиен етикет се представят някои нововъведения в съдържанието:

По принцип на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията перални машини. Наличните класове на енергийна ефективност ще варират от A до G.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а съответно за един цикъл и за 100 цикъла.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  •  Енергийно потребление, определено като среднопретеглена консумация за 100 цикъла
  •  Обявен капацитет за програма „Еко 40-60“
  •  Среднопретеглена консумация на вода за 1 цикъл
  •  Шумови емисии само за центрофугиране, не за пране; допълнителна информация за класа на излъчвания шум
  •  Времетраене на програмата „Еко 40-60“Харесайте ни

 

Най-продавани продукти

Real Time Web Analytics