Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Меню
Профил
Език

Европейска директива Eco Design

Целта на новата Европейска директива за Екологично Проектиране е интегрирането на екологични аспекти в дизайна на продукта с цел подобряването на екологичните показатели на продукта през целия му жизнен цикъл.

 

През 2009 Европейският съюз прие Европейската директива за Екологично Проектиране 2009/125/EC (Eco Design). Целта на новата Европейска директива за Екологично Проектиране е интегрирането на екологични аспекти в дизайна на продукта с цел подобряването на екологичните показатели на продукта през целия му жизнен цикъл.

Климатизаторите са идентифицирани като "уреди, обвързани с енергопотреблението (ERPs)", тъй като имат влияние върху консумацията на енергия по време на употреба си. Затова са определени нов набор от правила и спецификации за измерване на енергийната ефективност, които ще бъдат интегрирани в новия етикет за енергийна ефективност.

Изискванията за енергийната ефективност трябва да се съобразят със съответния щадящ околната среда дизайн на продуктите, свързани с енергопотреблението, както е посочено в EuP Lot 10 по отношение на минималните нива на сезонна енергийна ефективност (съгласно регламент (ЕС) № 206/2012), както и по отношение на общото етикиране за сезонна енергийна ефективност (съгласно регламент (EC) 626/2011) и ще влязат в сила от 1 януари 2013 г. за всички внасяни в Европа продукти за климатизация с мощност на охлаждане под 12 kW.

Показателите за енергийна ефективност, заедно с шумовите нива на продукта, ще бъдат отразени в новия енергиен етикет, за да се даде възможност на крайните потребители да направят по-добър избор с максимална защита на околната среда.

От 1 януари 2013 г. климатизаторите трябва да отговарят на изискванията за минималните  нива за енергийна ефективност. При положение, че новите нива за енергийна ефективност не бъдат покрити от даден продукт, ще влезе в сила забрана за внос от Европейския съюз и на тях не може да се поставя СЕ маркировка.

Сезонни коефициенти на трансформация SEER и SCOP

Тези коефициенти показват сезонната ефективност в режим охлаждане (SEER) и режим отопление (SCOP), изчислени на годишна база часове в различните климатични зони.

 

 

Климатични зони

За по-добра оценка на потреблението Европа е разделена на три различни климатични зони:

 • Топла зона – годишната температура измерена в Атина
 • Средна зона – годишна температура измерена в Страсбург
 • Студена зона – годишната температура измерена в Хелзинки

Продукти с SEER и SCOP с по-ниски стойности от клас „D” за SEER и клас „B” за SCOP или продукти с високи нива на шум, не могат да бъдат внасяни в Европейския Съюз и на тях не може да се поставя СЕ маркировка.

 

 

 

 

 

 

Европейски енергиен етикет

 

 

 

 

 

Етикетът показва ясна и лесно разпознаваема информация относно енергийната консумация и ефективност на продуктите и трябва да бъде прикрепен на видно място на новите уреди, предлагани за продажба.

Всички европейски производители и търговци на дребно са длъжни да ви казват каква е енергийната ефективност на някои домакински електрически уреди като хладилници, перални машини, съдомиялни машини, фурни и крушки.
Климатичните системи по принцип се използват за охлаждане на площи до 100m² в промишлеността и търговските площи и рядко се използват за домакински цели. Новите правила за етикетиране обхващат четири основни типа тела:

 • Моноблок тела
 • Сплит агрегати
 • Мулти-сплит агрегати
 • Едноканални климатизатори

Телата могат да бъдат с водно или въздушно охлаждане и за всеки основен тип има отделни стандарти. Наредбите не се прилагат към преносими климатизатори, обезвлажнители или охладители чрез изпаряване или изсушаване.
 

Ефективността обикновенно се измерва с помощта на коефициента за енергийна ефективност (EER), където:
 

EER = Pc / Pe

Pc е охладителната мощност на климатизатора и Pe е консумацията на електричество, като и двете се измерват в kW.

Етикетът

Една от основните цели на Европейския (EU) енергиен етикет е да се помогне на домакинствата да направят информиран избор при закупуване на уреди с енергийно потребление.

Етикетът предлага ясна и лесно разпознаваема информация относно енергийната консумация и ефективността на продуктите и трябва да бъде прикрепен на видно място върху новите уреди, предлагани за продажба. Важна част от енергийния етикет е скалата за измерване на енергийната ефективност, представяща опростен индекс на ефективността на продукта от "А" (най-ефективен) до "G" (най-неефективен). Ако имате намерение да закупите или да специфицирате оборудване за климатизация на помещение, има един основен въпрос, който трябва да си зададете: какъв е енергийния етикет на предлаганото оборудване?
 

Оборудване с по-високи показатели може да струва малко повече в началото, но оборудването с етикет G ще използва 50% повече електричество при нормални условия на работа, отколкото устройствата с етикет А. Енергийният етикет също така показва очакваното годишно потребление на енергия в kWh. Сравняването на два етикета на различни климатични системи ще позволи съвсем просто изчисляване на икономиите от годишните разходи при едното и другото тяло.

Директивата се прилага само за агрегати под 12 kW. На всеки етикет, ще видите:
модела,

 • класа на енергийна ефективност от A дo G
 • годишната енергийна консумация (пълен товар при 500 часа на година)
 • охладителна мощност при пълен товар, в kW
 • коефициента на енергийна ефективност в охладителен режим при пълен товар
 • типа на уреда (само охлаждане, охлаждане / отопление)
 • начина на охлаждане (въздушно или водно охлаждане)
 • нивото на шум в dB (където се прилага)

За климатизаторите с възможност за отоплителен режим, ще видите също:

 • отоплителна мощност при пълен товар, в kW
 • класа на енергийна ефективност в отоплителен режим

 

Отоплителен режим

Някои климатизатори предлагат работа в отоплителен режим, където вътрешните тела могат да бъдат използвани през зимата с цел подаване на топъл въздух в помещението като охлаждат външния въздух. Климатичните системи с тази функция трябва да укажат и втори A-G клас за отоплителен режим, на база на коефициента на трансформация (COP): изразява колко пъти повече полезна топлинна енергия се произвежда от електричеството, използвано за задвижване на системата. Работещите с вода системи, обикновено имат по-високи коефициенти на ефективност, тъй като агрегатите са по-добри от сплит системите в това отношение.

 

Източник: http://www.toshiba-aircon.gr

Харесайте ни

 

Най-продавани продукти

Real Time Web Analytics